Privātuma politika un distances līgums

Šis Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju fiziskai personai (datu subjektam) par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, ko veic SIA “LINUM COLOR”, apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA LINUM COLOR, sabiedrības vienotais reģistrācijas Nr. 43603043308, reģistrēts 2010. gada 15. septembrī, juridiskā adrese “Iecavnieki”, Iecavas novads, LV-3913, Latvija. SIA LINUM COLOR ir izstrādājusi šo privātuma politiku (“Privātuma politika”), lai parādītu mūsu apņemšanos aizsargāt jūsu personas datus, kā arī informētu par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus.

Šajā Privātuma politikā ir izklāstīta mūsu informācijas apstrādes prakse saistībā ar tīmekļa vietni www.painteco.com un citiem pakalpojumiem, ko mēs nodrošinām lietotājiem (turpmāk tekstā kopā saukti “Pakalpojumi”). Mēs neizpaudīsim jūsu personas datus citām personām, izņemot šajā Privātuma politikā minētajos gadījumos.

Jūsu sniegto personas informāciju Latvijā mēs apstrādāsim saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgo datu aizsardzības regulu). SIA LINUM COLOR ir reģistrēta Latvijas komercreģistrā (reģ. Nr. 43603043308). Latvijā pakalpojumus sniedz SIA LINUM COLOR, kas vienpersoniski atbild par jūsu personas datu aizsardzību saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Kā sazināties ar mums

Ja jums ir jautājumi par to, kā mēs vācam, glabājam un izmantojam jūsu personas informāciju un datus, lūdzu, sazinieties ar mums kādā no zemāk norādītajiem veidiem:

 • rakstiet mums uz e-pasta adresi [email protected];
 • rakstiet mums uz šādu pasta adresi (ar norādi “Par privātumu”):
  “Iecavnieki”, Iecavas novads, LV-3913, Latvija

Pakalpojumu izmantošana un informācijas sniegšana

Jūs varat izmantot daļu Pakalpojumu, nesniedzot mums personas datus vai individuāli identificējamu informāciju. Jūs varat arī iestatīt savas pārlūkprogrammas drošības iestatījumus tā, lai nepieļautu noteiktus izsekošanas vai reģistrēšanas līdzekļus. Ja tā darāt, Pakalpojumi jums var būt mazāk funkcionāli.

Reizēm jūs varat izvēlēties mums sniegt personīgi identificējamu informāciju. Piemēram, jums var būt vēlēšanās reģistrēties, izdarīt pirkumus, lasīt rakstus un aplūkot informāciju, saņemt e-pasta vēstules no mums, saņemt ielūgumus uz pasākumiem, piedalīties diskusijās, priekšskatīt jaunus pakalpojumus vai piedalīties īpašās akcijās. Ja jūs reģistrējaties pakalpojumu izmantošanai vai veicat darījumus ar tīmekļa vietnes www.painteco.com starpniecību, mēs vāksim informāciju par jūsu darījumiem un citām darbībām. Mums ir nepieciešama noteikta informācija no jums, lai pēc vajadzības reģistrētu un autentificētu jūs, apstrādātu jūsu ierakstus un maksājumus, kā arī nosūtītu jums preces.

Ievērojot minēto, jūsu personas datu iesniegšana mums ir brīvprātīga. Taču, ja jūs tos nesniegsiet, mēs nevarēsim sasniegt Privātuma politikā norādītos mērķus. Gadījumos, kad jūsu personas dati tiek apstrādāti uz jūsu piekrišanas pamata, savu piekrišanu personas datu apstrādei jūs varat atsaukt jebkurā laikā, taču tas neietekmēs personas datu apstrādes, kas veikta pirms šāda piekrišanas atsaukuma, likumību.

Mūsu ievācamās informācijas veidi un tās izmantošana

Mēs varam vākt informāciju, ko jūs brīvprātīgi sniedzat mums, kā arī vietnes apmeklējumu datus, kā aprakstīts turpmāk.

Personīgi identificējama informācija, ko jūs iesniedzat. Personīgi identificējama informācija ietver jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, telefona numuru, dzimšanas datumu, piegādes un rēķinu nosūtīšanas adreses, kā arī pastāvīgu identifikatoru (piemēram, sīkfailā ietvertu klienta numuru), kas saistīts ar personīgi identificējamu informāciju, kā arī citu informāciju, ko jūs varat mums sniegt brīvprātīgi. Šādu jūsu sniegtu personīgi identificējamu informāciju mēs vācam:

 • lai atbildētu uz jūsu informācijas pieprasījumiem;
 • lai sniegtu jūsu pieprasīto Pakalpojumu, tajā skaitā apstrādātu tiešsaistes pirkumus un nosūtītu jums iegādātās preces;
 • lai izpildītu tiesību aktos noteiktās prasības;
 • lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses, tostarp novērstu nelikumīgas darbības;
 • lai analizētu un uzlabotu mūsu darbību;
 • lai risinātu strīdus un pretenzijas;
 • lai uzturētu jūsu tiešsaistes kontu;
 • lai atlasītu un veidotu jums piemērotus produktu piedāvājumus;
 • lai novērtētu mūsu produktus;
 • lai organizētu un īstenotu konkursus un akcijas;
 • tikai tad, ja esat pieteicies jaunumu saņemšanai – nosūtītu jums uz e-pastu vai tālruni (sms veidā) informāciju par jauniem SIA LINUM COLOR produktiem, pakalpojumiem, piedāvājumiem, pasākumiem un citām uzņēmuma aktualitātēm.

Lai aizsargātu jūsu privātumu un drošību, mēs īstenosim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu jūsu identitāti, piemēram, pieprasīsim paroli un lietotāja ID, pirms dosim piekļuvi jūsu datiem. Mēs cenšamies aizsargāt lietotāju personīgo informāciju un privātumu, tomēr nevaram garantēt nevienas jūsu tiešsaistē izpaustās informācijas drošību, un jūs to darāt uz savu risku.

Vietnes apmeklējumu dati

Vietnes apmeklējumu dati ir ar personas identitāti nesaistīta informācija par tīmekļa vietnes lietošanas veidu. Mēs izmantojam anonīmus datus par darbībām tiešsaistē, lai labāk saprastu, kā cilvēki izmanto mūsu pakalpojumus. Šajā nolūkā mēs varam izmantot apkopotu anonīmu trafika informāciju par darbībām tiešsaistē un informāciju no trešajām personām, lai izsekotu lietošanas tendences un tā uzlabotu pakalpojumus. Mēs varam vākt informāciju par:

 • datumu un laiku, kad jūs piekļūstat Pakalpojumiem;
 • jūsu interneta pakalpojumu sniedzēju, mobilo sakaru operatoru vai datu pakalpojumu sniedzēju;
 • jūsu interneta protokola (IP) adresi;
 • jūsu skatītajām lapām;
 • jūsu iegādātajām un aplūkotajām precēm;
 • saitēm, uz kurām jūs klikšķināt;
 • izmantotajiem līdzekļiem;
 • to, kad un kā jūs saistāties ar Pakalpojumiem;
 • saturu, attēliem un reklāmām, ko jūs atlasāt;
 • to, kā jūs nokļuvāt pie Pakalpojumiem un kurp dodaties, kad beidzat tos izmantot.

Lielākā daļa vietnes apmeklējumu dati tiek vākti, izmantojot datu vākšanas rīkus, piemēram, tīmekļa bāksignālus, sīkdatnes, iegultas tīmekļa saites un citu programmatūru (turpmāk tekstā kopā saukti “Datu vākšanas rīki”). Datu vākšanas rīki parasti ir sīki datu faili vai programmatūra, kas tiek nosūtīti uz jūsu pārlūkprogrammu un glabājas jūsu datora vai mobilās ierīces cietajā diskā. Lielāko daļu pārlūkprogrammu un attēlošanas programmu var iestatīt tā, lai tās informētu jūs, kad tiek izmantoti Datu vākšanas rīki vai kad uz jūsu datoru vai personālo sakaru ierīci tiek nosūtīta cita izsekošanas programmatūra. Tās arī piedāvā jums opciju, kas ļauj atteikties no šādiem Datu vākšanas rīkiem. Tomēr atteikums atļaut Datu vākšanas rīku izmantošanu dažkārt var liegt jums iespēju piekļūt noteiktiem pakalpojumu apgabaliem vai līdzekļiem vai negatīvi ietekmēt to attēlošanu vai funkcionēšanu. Datu vākšanas rīki var saglabāt informāciju jūsu iepirkumu grozā un atļaut mums sasaistīt jūsu Pakalpojumu izmantošanu ar citu informāciju par jums, tostarp jūsu personas datiem. Mēs to varam darīt, lai uzlabotu un individualizētu jūsu ērtības, izmantojot Pakalpojumus, un lai palīdzētu atrisināt problēmas, ar kurām jūs varat saskarties, izmantojot Pakalpojumus.

Informācijas nodošana

SIA LINUM COLOR bez jūsu piekrišanas neizpaudīs nekādu personīgi identificējamu informāciju trešajām personām. Izņēmums ir šādi gadījumi:

 • SIA LINUM COLOR ar savākto informāciju var dalīties ar saviem trešo personu pakalpojumu sniedzējiem. Ja dalīsimies ar informāciju par jums, mēs pieprasīsim attiecīgajām trešajām personām rīkoties ar to atbilstoši šai Privātuma politikai un neizpaust vai neizmantot jūsu personīgi identificējamo informāciju citiem mērķiem kā vien pakalpojumu sniegšanai jums vai SIA LINUM COLOR labā.
 • Mēs savākto informāciju, arī personīgi identificējamu informāciju, varam izpaust trešajām personām likumā noteiktajos gadījumos. Piemēram, mēs varam izpaust informāciju uzraudzības iestādēm un tiesībsargājošajām iestādēm pēc to oficiāla pieprasījuma.
 • Mēs savākto informāciju, arī personīgi identificējamu informāciju, varam izpaust sabiedrībām, kas var daļēji vai pilnībā iegūt savā īpašumā.

SIA LINUM COLOR neatbild par tās informācijas aizsardzību, ko jūs sniedzat citās tīmekļa vietnēs. Jums ir jāapzinās, ka tad, ja jūs brīvprātīgi izpaužat personīgi identificējamu informāciju citās lietojumprogrammās un tīmekļa vietnēs, to var savākt un izmantot citas personas un līdz ar to jums var sākt pienākt nevēlami ziņojumi.

Informācijas glabāšana

Jūsu personas dati tiks saglabāti tik ilgi, kamēr tas nepieciešams Privātuma politikā minētajiem nolūkiem. Administratīvā procesa vai tiesvedības gadījumā mēs glabāsim jūsu personas datus līdz šāda procesa vai tiesvedības beigām. Ja tiesību akti nosaka pienākumu glabāt jūsu personas datus, mēs ievērosim attiecīgo tiesību aktu prasības.

Tirdzniecības darījumi Var rasties situācijas, kad mēs stratēģisku vai citu iemeslu dēļ varam nolemt pārdot, pirkt, apvienot vai citādi reorganizēt mūsu uzņēmumu. Šāds darījums var ietvert personīgi identificējamas informācijas izpaušanu iespējamajiem vai reālajiem pircējiem vai kopuzņēmuma partneriem, kā arī šādas informācijas saņemšanu no pārdevējiem. Saskaņā ar savu standarta praksi mēs šādos darījumos cenšamies nodrošināt atbilstošu informācijas aizsardzību.

Informācijas drošība

Ikreiz, kad jūs ieejat vietnes apgabalā, kur atrodas sensitīva informācija, vai kur jāievada šāda informācija, jūsu pārlūkprogrammas adrešu joslā parādīsies slēdzenes ikona, norādot, ka lapa ir droša. SIA LINUM COLOR izmanto drošligzdu slāni (SSL) un privātās sakaru tehnoloģijas drošības standartus, ko atbalsta Microsoft Internet Explorer 4.0 vai jaunāka versija un citas populāras pārlūkprogrammas. SSL kodē jūsu personas informāciju, šifrējot kredītkartes numuru, vārdu, adresi, telefona numuru, personas kodu un jūsu paroli, lai tos nevarētu nolasīt nepilnvarotas personas. Kaut arī mēs nodrošinām šifrēšanas tehnoloģijas un īstenojam citus pamatotus drošības pasākumus, lai aizsargātu konfidenciālu informāciju un gādātu par atbilstošu drošību, mēs negarantējam, ka internetā pārraidītā informācija ir droša vai ka šādas pārraides neskars aizkavēšanās, traucējumi, pārtveršana vai kļūdas. Mēs esam izveidojuši noteiktas fiziskas, tehnoloģiskas un pārvaldības procedūras, lai aizsargātu mūsu vākto personīgi identificējamo informāciju. Tomēr šīs procedūras negarantē to, ka informācija būs droša pret zādzībām vai ļaunprātīgu izmantošanu.

Ziņojumi

SIA LINUM COLOR laiku pa laikam var sazināties ar jums par tādām tēmām kā jūsu darījumi un jūsu konta administrēšana, būtiski grozījumi mūsu Noteikumos un šajā Privātuma politikā, kā arī, ja esat tam piekritis – aktuālie projekti, īpašie piedāvājumi, ielūgumi uz pasākumiem, pakalpojumu piedāvājumi, preču testēšanas iespējas un paziņojumi presei, paziņojumi par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, konkursi un totalizatori. Ja esat piekritis šādu ziņojumu saņemšanai, taču kādā brīdī izlemjat, ka vairs nevēlaties saņemt šādus ziņojumus, jūs varat atteikties no to saņemšanas vienā no šādiem veidiem:

 • izvēlieties saiti “atteikties” vai “izrakstīties” vai izpildiet atteikšanās instrukcijas, kas var būt ietvertas šādā ziņojumā;
 • konkrētā gadījumā atgriezieties tīmekļa lapā (-ās) vai Pakalpojumā, kur jūs sākotnēji reģistrējāt sev vēlamās priekšrocības, un izpildiet atteikšanās instrukcijas;
 • rakstiet mums uz e-pasta adresi [email protected]. Norādiet savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, kā arī norādi, ka ziņojumus vairs nevēlaties saņemt.

Lūdzu, ievērojiet: ja atsakāties no ziņojumu saņemšanas, tas var ietekmēt Pakalpojumus, ko esat izvēlējies saņemt no mums.

Pasūtījuma apmaksa

Klients var apmaksāt pasūtījumu, izmantojot kredītkarti/debetkarti. Īrijā reģistrētais uzņēmums Stripe Payments Europe Limited ir maksājumu pakalpojumu sniedzējs.

Stripe Payments Europe Limited

www.stripe.com/fi

Izmantojot Stripe maksājumu metodi, klients piekrīt arī Somijā paredzētajiem Stripe norēķinu sistēmas lietotāja nosacījumiem (www.stripe.com/fi/checkout/terms) un Stripe privātuma politikai (www.stripe.com/fi/privacy).

Spēkā stāšanās datums

Šī Privātuma politika ir spēkā no 2021. gada 1. janvāra. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šo Privātuma politiku. Ja to darīsim, mēs publicēsim aktuālo Privātuma politiku šajā lapā. Jebkuri grozījumi šajā Privātuma politikā stāsies spēkā to publicēšanas dienā.

Sīkdatņu politika

Sīkdatne ir mazs teksta fails, kas tiek izvietots Jūsu datorā pēc Jūsu piekrišanas. Kad sīkfails ir pievienots, tas palīdz analizēt vietnes apmeklētājus un ļauj tos atpazīt nākamā apmeklējuma laikā. Vietne nolasa iepriekš izvietotās sīkdatnes un pielāgojas tām, padarot vietnes apmeklējumu personīgāku un patīkamāku. Mēs izmantojam vietnes apmeklējuma žurnāla veida sīkdatnes, kas palīdz noteikt, kuras lapas apmeklē lietotāji un ļauj mums uzlabot vietni. Šie dati tiek izmantoti tikai statistikas analīzei. Sīkdatnes nekādā veidā mums nesniedz pieeju Jūsu datoram vai Jūsu personīgajai informācijai.

DISTANCES LĪGUMS

Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.painteco.com īpašnieku SIA „LINUM COLOR”, reģistrācijas Nr. 43603043308, reģistrēts 2010. gada 15.septembrī, juridiskā adrese: “Iecavnieki”, Iecavas novads, LV-3913, Latvija (turpmāk tekstā – PĀRDEVĒJS), un PIRCĒJU, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.painteco.com interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.painteco.com interneta tirdzniecības vietnē. Šis Distances līgums neattiecas uz pirkumiem, ko Pircējs veicis Pārdevēja  vai citos mazumtirdzniecības veikalos.

1.Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā un pārdod augu eļļu izstrādājumus, krāsas, beices, vaskus (turpmāk PRECES saskaņā ar šī līguma noteikumiem (turpmāk tekstā saukts LĪGUMS).

2.Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā www.painteco.com. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju un nospiežot uz lauka „Pasūtīt“. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz [email protected]. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītātās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajai personai, izņemot kurjerpasta pasūtījuma piegādes nodrošināšanai.

3.Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar kurjerpasta noteiktajiem tarifiem. Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.

4.Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic: darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, sestdienās, svētdienās – komplektēšana netiek veikta. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.

5.Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (krāsa, preces nosaukums un citi būtiski parametri).

6.Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā, aizpildot atgriešanas veidlapu. Kurjerpasta izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz Pārdevējs.

7.Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

7.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota (ņemot vērā Preces specifiku). Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.

7.2. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.

7.3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu [email protected]. Pircējs saņem no Pārdevēja atteikuma veidlapas formu, kuru aizpilda un nosūta Pārdevējam uz iepriekšminēto e-pastu.

7.4. Pircējam ir pienākums saglabāt gan kurjerpasta dokumentus par Preces saņemšanu, gan  pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.

7.5. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv

7.6. Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja noliktavā (“Iecavnieki”, Iecavas novads, LV-3913, Latvija) pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

8.Vidējais piegādes laiks ir 2 (divas) līdz 6 (sešas) darba dienas, taču Pārdevējs patur tiesības Preci piegādāt 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības noliktavā.

9.Preces piegādes brīdī Pircējs apņemas parakstīt kvīti par Preces saņemšanu.

10.Apmaksu par Preci Pircējs veic interneta veikalā www.painteco.com ar bankas pārskaitījumu uz SIA LINUM COLOR konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā. Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs.

11.Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

12.Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.

--> --> -->
Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping